top of page

Kính mời quý vị Phật Tử đến tham dự Ngày Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Ở CHÙA Bồ Đề Quang cùng Thuợng Sử Lam


Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA tại Quận Cam Orange County, California

KÍNH MỜI PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ Ngày Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Ở

chùa Bồ Đề Quang để tu tập & tích luỹ thêm công đức

Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

chùa Bồ Đề Quang Thứ Bảy 20 tháng 7, 2019 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chú Nhật 21 tháng 7, 2019 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

L/L: TInh Dung (714) 369 0702

* Quý Vị Phật Tử có thể ghi danh để thỉnh Thầy Quy Y, Cầu An hay Cầu Siêu

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướng về làm lễ ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, mọi người cũng chưa hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày vía Quan Âm. Ngày vía Quan Âm là một ngày lễ quan trọng của Phật giáo, thường khi đến ngày này, những tín đồ Phật giáo và những người theo đạo Phật sẽ tổ chức những buổi lễ cúng long trọng, ăn chay, phóng sinh và làm việc thiện để cầu mong được Quan Âm phù hộ độ trì cho sức khỏe và làm ăn & Tổ chức cúng lễ tưởng nhớ và tỏ lòng kính đến Quan Âm Bồ Tát.

Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày nào?

Một năm có 3 ngày là ngày vía Quan Âm thế Âm bồ Tát. Mọi Phật tử ở khắp mọi nơi đều thành tâm hướng về Ngài vào các ngày này:

  • Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày Quán Thế Âm Đảng Sanh.

  • Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

  • Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Quán Thế Âm xuất gia.

Quan Âm thế Âm bồ Tát.

Tiểu Sử của Đại Sư Loppon Lạt Ma Dawa

Đại Sư Lạt Ma Dawa cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1998, ngài thuộc về dòng Truyền thừa Karma Kagyu

là 1 trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyu với Đại Thành Tựu giả là Đức Tilopa, Naropa, Marpa, Miralepa, Bậc thành tựu giác ngộ ngay trong 1 đời. Sau Đức Miralepa truyền tiếp đến Đức Gompopa là bậc đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều Kinh Điển & Mật Điển. Truyền Thừa được truyền xuống Đức Pháp Vương Karmapa đã được huyền ký bởi chính đức Phật Thích Ca và những Kim Cương Thượng sư Ấn Độ vĩ đại như đức Liên Hoa Sinh. Bậc hóa thân thứ nhất trong các đời Karmapa là Dusum Khyenpa đã kiến lập dòng truyền thừa hóa thân đầu tiên ở Tây Tạng, và từ thế kỷ thứ 11, ngài đã hóa thân liên tục 17 lần cho tới ngày nay. Ngài Karmapa đời thứ 17 Ogyen Trinley Dorje hiện nay là vị Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Karma Kagyu & là hoá thân từ bi của Đức Quan Âm & Đức Phật A Di Đà, hiện nay cư ngụ tại NewYork Hoa Kỳ. Đức Karmapa 17 đã trở thành 1 trong những lãnh tụ Phật giáo trẻ hàng đầu. Ngài là bậc Thượng sư đầu tiên và duy nhất được ấn chứng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Trung Quốc.

Ngài Lạt Ma Dawa được sinh ra ở Tây Tạng. Lúc 10 tuổi, ngài bước vào đời sống tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lạt Ma học 25 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình Phật Học người Tây Tạng gọi là Shedra, từ đó hoàn tất việc nhận các pháp mật điển, giáo pháp, lễ quán đảnh, truyền khẩu và lực gia trì của dòng truyền thừa Karmapa & Tai Situpa. Ngài đạo sư gốc của Lạt Ma Dawa là Ngài Tai Situpa Rinpoche, hóa thân của Phật Kim Cương Trì (Vajradhara). Ngài Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa Karma Kagyu và đã tìm thấy Ngài Tái Sinh Karmapa 17 Ogyen Trinley Dorje.

Sau khi hoàn tất 3 năm nhập thất, Lạt Ma Dawa đạt đuợc danh hiệu tôn quý là một vị "Lạt Ma." Ngài Lạt Ma Dawa đã trở thành một bậc Thầy tương đương Tiến Sĩ Phật Học hội đủ điều kiện & phẩm chất để đào tạo tăng ni, ban các lễ Quán đảnh & gia trì để ban Phép lành giúp Phật Tử có năng lực & liên hệ mật thiết cùng Đức Phật, như thế Phật tử sẽ nhận được sự cảm ứng của Đức Phật khi tu tập và cầu nguyện có hiệu quả một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Ngài Lạt Ma Dawa là bậc Thầy kế tục không gián đoạn, giảng dạy Pháp môn uyên thâm Phowa Pháp Chuyển Di Tâm Thức Vãng Sanh Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà để có thể đạt được giác ngộ nhanh chóng ngay trong một đời vào lúc lâm chung.

Năm 1998, Ngài Lạt Ma DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Ngài Lạt Ma Dawa đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson, Mỹ Quốc. Lạt Ma Dawa nói thông thạo tiếng Tây Tạng và Mỹ & thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Tây Tạng, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, San Jose, Arizona, Orange County USA. Lạt Ma Dawa đang cư ngụ tại Little Saigon, Orange County USA để truyền bá Phật pháp cho cộng đồng Phật tử người Việt, Đại Hàn, Đài Loan & Mỹ Quốc từ năm 2010. Ngài Lạt Ma thường xuyên ban Lễ Quy Y & khuyến khích Phật Tử phát triển Bồ đề tâm. Nếu không có tâm Bồ đề thì hành giả sẽ không bao giờ chứng được Phật quả.

Hiện nay, Lạt Ma là Giám Đốc của hội đoàn bất vụ lợi Bồ Đề Quang Nimbus Compassion Foundation

www.nimbuscompassion.com sinh hoạt trong tinh thần truyền bá Phật Pháp, chỉ dẫn tụng kinh trì chú & thực hành Đại Thủ Ẩn, thiền định nhằm tăng truởng Bồ đề tâm (từ bi và trí tuệ) vun bồi công đức để noi theo gương sáng của chư Phật thuở xưa, đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

July 2024 Dharma Practice

July 2024 Dharma Practice Program: Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays:         10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays:         10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page