top of page

Invitation to Dharma Teach & White Tara Prayers with Tibetan Lama Dawa starting Saturday 4 Novem


THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp & Kinh White Tara Bạch Quan Âm để Cầu An và Trường Thọ Cho Nhân Loại và Thế Giới đang gặp nhiều nạn Thiên Tai Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa Saturday 4 November til Sunday 10 December 2017

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ tụng kinh Bạch Quan Âm White Tara để Cầu Trường Thọ & Cầu An cho nhiều người đang chịu sự đau khổ trong nhiều thiên tai như Động Đất ở Mexico, giông

của Carribbena Islands, Puerto Rico, Florida, cháy ở Los Angeles và nhiều nơi trên thế giới đang gặp nạn thiên tai . Đây là cơ hội quý báu để Quý Phật tử gần xa có duyên lành đến để cùng cầu nguyện thể hiện thiết thực lòng tri ân và báo ân của mình đến Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền, và đồng thời Cầu Trường Thọ & Cầu An cho thế giới. Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức:

* 01 giờ chiều mỗi ngày Thứ Bảy bắt đầu 04 tháng 11 năm 2017 đến 9 tháng 12 năm 2017:

Thuợng Sư Lama Dawa ban Lễ Quán Đành & tụng kinh Bạch Quan Âm

Địa điểm: TRUNG TAM DIEN QUANG: 14560 Magnolia St. #104 (Góc Hazard) Suite#104, Westminster; CA 92683. FREE ADMISSION. DONATION IS WELCOME.

* 01 giờ chiều mỗi ngày Chủ Nhật bắt đầu 05 tháng 11 năm 2017 đến 10 tháng 12 năm 2017: Thuyết Giảng Kinh Đức Thích Ca Mâu Ni/ Green Tara/ Phố Hiến Bồ Tát/ Kinh Dược Sư Lưu Ly/ Kinh Đức A Dì ĐÀ / Pháp DI CHUYỂN THẦN THỨC / Kinh Đức Phật Quan Thể Âm/ Sám Hối Hồng Danh 35 Vị Phật ....

Địa điểm: LAMA DAWA DHARMA CENTER:

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708 , USA.

FREE ADMISSION, DONATION IS WELCOME.

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung lamadawanimbus@gmail.com L/L: 714 369 0702

*** Lama Dawa đang dự định thinh một tượng phật bằng đồng lớn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn sẽ có nhiều công đức nếu đóng góp tịnh tài để giúp Thượng Sư đạt được ý nguyện nay. Xin gởi chỉ phiếu về NIMBUS COMPASSION FOUNDATION địa chỉ: 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708 , USA. Cảm Ơn các Phật Tử đã giúp đỡ trung tâm Phật Pháp của LAMA DAWA

*** Lama Dawa is going to acquire a big copper SakyaMuni Buddha statue for his Dharma Center. It will bring you merits to make donation to help Lama to purchase this statue. Please send check/money order to his Dharma Center at NIMBUS COMPASSION FOUNDATION: 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708 , USA. Thank you so much for your great support.

* Please contact Victoria to invite LAMA DAWA to teach/pray at your location 714 369 0702

Website: www.nimbuscompassion.com

Tiểu Sử của Thuợng Sư Tây Tạng Loppon Lama Dawa,

Lama Dawa được sinh ra ở TâyTạng. Dạo sư gốc của Lama DAWA là hóa than của Phật Kim CươngTrì Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa KARMA KAGYU Đã tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương KARMAPA 17, Ogyen Trinley Dorje được công nhận bởi Đức Dalai Lama. Đầu tiên Lama DAWA trú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lama DAWA học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người TâyTạng gọi là Shedra trong 8 năm, đây cũng là nơi Lama DAWA hoàn tất 3 năm nhập thất. Lama DAWA có chức vị Tiến Sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Lama DAWA đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lama DAWA nói thong thạo tiếng Tây Tạng, TrungHoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona & Orange County.


44 views0 comments
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page