top of page

*** INVITATION to White Tara Prayers to overcome with the Natural Disasters of the World


THƯ MỜI Tụng Kinh White Tara Bạch Quan Âm để Cầu An và Trường Thọ Cho Nhân Loại và Thế Giới đang gặp nhiều nan Thiên Tai

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ tụng kinh Bạch Quan Âm White Tara để Cầu Trường Thọ & Cầu An cho nhiều người đang chịu sự đau khổ trong nhiều thiên tai như Động Đất ở Mexico, giông bão của Carribbena Islands, Puerto Rico, Florida, cháy ở Los Angeles và nhiều nơi trên thế giới đang gặp nạn thiên tai . Đây là cơ hội quý báu để Quý Phật tử gần xa có duyên lành đến để cùng cầu nguyện thể hiện thiết thực lòng tri ân và báo ân của mình đến Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền, và đồng thời Cầu Trường Thọ & Cầu An cho thế giới.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức: * 01 giờ chiều mỗi ngày Thứ Bảy bắt đầu 25 tháng 9 năm 2017 đến 7 tháng 10 năm 2017 tụng kinh Bạch Quan Âm

  • 01 giờ chiều mỗi ngày Chủ Nhật thuyết giảng kinh Đức Thích Ca Mâu Ni, Green Tara, Pho Hien Bo Tat

Địa điểm: Chùa Phật Quang: 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung lamadawanimbus@gmail.com L/L: 714 369 0702


26 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page