top of page

Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda Triple-Deities Empowerment with Tibetan Lama D


NIMBUS COMPASSION FOUNDATION- Đại Sư Tây Tạng Lama Dawa

Kính Mời Quý Phật Tử đến tham dự Buổi Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng giúp Chúng Sinh Thanh Tịnh Tam Nghiệp, Chướng Ngại và Tật Bệnh Với Sự Gia Lực của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Uy Mãnh cùng Đại Sư Tây Tạng Lama Dawa, Chủ Nhật 20 Tháng 8, 2017 tại Chùa Phật Quang 9452 Dewey Drive, Garden Grove, CA 92841 từ 1PM đến 3 PM

Đại Sư Lama Dawa sẽ dùng pháp Mật Tông Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda để khẩn cầu Đức Văn Thù Sư Lợi thị hiện trong thần tướng Đại Uy Mãnh để gia hộ cho Ngài ban lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng giúp chúng sinh thanh tịnh tam nghiệp, chướng ngại và tật bệnh Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đại Thế Chí Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường. Ngài Đại Thể Chí Bồ Tát có 2 vị Hayagrīva và Garuda trợ giúp để giúp chúng sanh chống lại những nghiệp chướng và bệnh tật.

Lễ Quán Đánh & Gia Lực nầy hiệu nghiệm nhất và hùng mạnh nhất để Gia Lực cho Phật Tử đọc chú ngắn hàng ngày để tự mình khởi động cái năng lực tự nhiên trong có thể của chúng ta để chống lại bệnh tật. Các Phật Tử sẽ được hướng dẫn cách đọc chú ngắn để giúp bảo vệ chúng ta vượt qua nhiều nghiệp chướng, trầm cảm, những bệnh tật nguy hiểm, như ung thư, cũng như những ám khí và vọng tưởng. để giúp bảo vệ chúng ta vượt qua nhiều nghiệp chướng, trầm cảm, những bệnh tật nguy hiểm, như ung thư, cũng như những ám khí và vọng tưởng. Tất cả những nghiệp chướng và 5 lọai chất độc trong môi trường và dòng tư tưởng sẽ được sự chú niệm này giúp cho con người vượt qua mọi khó khăn, phiền nào để được tồn tại.

Ngày: Chú Nhật 20 tháng 8 năm 2017

Giờ: 1:00 PM - 3 PM

Thuyết Pháp hàng tuần Thứ 7 và Chú Nhật: 1 PM đến 3 PM

Địa Điểm: Chùa Phật Quang 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA

Xin đậu xe ở đường Gilbert, Xin L/L Victoria Tịnh Dung (714 369 0702) để ghi danh.

Chỗ ngồi có giới hạn

Tiểu Sử của Thuợng Sư Loppon Lama Dawa - Website: www.nimbuscompassion.com

Đại Sư Lama Dawa được sinh ra ở TâyTạng. đạo sư gốc của Lama DAWA là hóa thân của Phật Kim Cương Trì Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa Karma Kagyü Đã tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương 17, KARMAPA 17 Ogyen Trinley Dorje. Đầu tiên Lama DAWA trú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lama DAWA học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người Tây Tạng gọi là Shedra trong 22 năm, đây cũng là nơi Lama DAWA hoàn tất 3 năm nhập thất. Lama DAWA có chức vị Tiến sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Lama DAWA đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lama DAWA nói thông thạo tiếng Tây Tạng, Trung Hoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona & Orange County. Đại Sư LAMA DAWA đã rèn luyện hàng trăm vị tăng sĩ ở tu viện Sherab Ling.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

April 2024 Dharma Practice

April 2024 Dharma Practice Program Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays: 10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays: 10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page