Latest Posts

Featured Posts

October 24, 2019

Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA  Quận Cam Orange County, Little Saigon, California

Kính Mời  Phật TỬ ĐẾN THAM DỰ  Ngày Lễ Quán Đảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày Thứ Bảy 26 Tháng 10 Năm 2019:  3 PM to 5 PM

tại Bồ Đề Quang Thiền Viện để tu tập & tích luỹ thêm công đức

 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

 L/L:  TInh Dung    (714) 369 0702     

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã thực hiện mười lời nguyện lớn trong con đường dẫn đến Phật quả đầy đủ:

1. Để tỏ lòng tôn kính và tôn trọng tất cả các vị Phật.

2. Để ca ngợi Đức  Như Lai.

3. Để cúng dường rộng rãi

4. Để sám hối những hành vi sai trái và ác nghiệp.

5. Để vui mừng về công đức và đức hạnh của người khác.

6. Để yêu cầu chư Phật tiếp tục giảng dạy Phật Pháp.

7. Để yêu cầu chư Phật ở lại trần gian.

8. Làm theo lời dạy của chư Phật mọi lúc.

9. Để thích nghi và mang lại lợi ích cho tất cả chún...

September 12, 2019

Please Join our sangha to celebrate the Moon Festival with the special holy blessing from Lama Dawa.  Buddhists will  get better and faster result when praying & practicing dharma with devotion & sincere wish to go to the Pureland of the Amitabha Buddha in combination of receiving the Amitabha Initiation and Empowerment from a Tibetan qualified Lama.  The practice of Amitabha helps to create the conditions through which beings are born into Dewachen, the pure realm of Amitabha. H.H. Karmapa 17 said as long as we have negative emotions it is very difficult to be born in the Amitabha realm. However, because of the special dedication of Amitabha, if one really practices and prays to be born in Dewachen and focuses on Amitabha, then one can be born in Dewachen.

      Date:                 Friday 13 September 2019

      Time:                10:30 PM - 12 PM

...

Vietnamese by Trinley Dorje with Lama Dawa's guidance 

(Nimbus Compassion Foundation)

Soạn thảo bởi Kim Cang Giác Hành với sự khai thị của Thuợng Sư Lama Dawa

Short form Sanskrit:

Namo Ratna Trayaya

Adoration of the triple Gem

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng

Namah Arya Jyana

Adoration to the Ocean of noble wisdom,

Chí Tâm đảnh lễ Phật Toàn Trí Huệ cao quý,

Sagara Berotsana, Bayuharadzaya, Tathagataya

The Illuminator, to the King of the host, to the Tathagata

Đấng soi sáng, Ngài  Đại Nhật Như Lai,  Đức Pháp Vương, Đấng Như Lai 

Arahate Samyaksam Buddhaya

To the Arhat, to the Perfectly Awakened One

Tất cả A-La-Hán, và tất cả Phật Toàn Giác,

Namah Sarwa Tathagate Beh 

Homage to all Tathagatas,

Chí Tâm đảnh lễ tất cả Đấng Như Lai, 

Arahte  Beh  Samyak SamBuddhe Beh,

To the Arhats, to the Fully and Perfectly Awakened Ones

Tất cả A-La-Hán, tất cả chư Phật Toàn Giác ba thời, tất cả Phật Toàn Giác

Namah Arya Awalokite Shoraya Bodhisatoya

Homage to Noble Avalokitesvara, to the...

July 18, 2019

Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA tại Quận Cam Orange County, California

KÍNH MỜI PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ  Ngày Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Ở

chùa Bồ Đề Quang để tu tập & tích luỹ thêm công đức                   

Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

chùa Bồ Đề Quang 
Thứ Bảy 20 tháng 7,   2019 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều
Chú Nhật 21 tháng 7, 2019 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

 L/L:  TInh Dung    (714) 369 0702     

* Quý Vị Phật Tử có thể ghi danh để thỉnh Thầy Quy Y, Cầu An hay Cầu Siêu

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướ...

July 13, 2019

 Honorable Lama Dawa with his precious buddhist disciples after 2 auspicious days of PHOWA retreat in August 2019

INVITATION to The Green Tara, Amitabha Buddha, Chenrezig & Ngondro dharma teachings & prayers with Honorable Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  increase bodhicitta (compassion and wisdom) to prepare your path  after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) 

Date:             Saturday  and Sunday  November 2019

Time:            Saturday from   3 PM -  5 PM

                      Sunday   from   2 PM to 4 PM 

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exemp...

May 10, 2019

Om muni muni mahamuni shakyamuniye svaha

 Sakyamuni Buddha's Birthday with Blessing Prayers with Tibetan Lama Dawa on Saturday 25,  and Sunday 26 May  2019 at NIMBUS COMPASSION MEDITATION CENTER

from 2 PM to 4 PM

Shakyamuni , founder of Buddhism, Buddha's Birthday is on Sunday 19 May, 2019. It is a day for all Buddhists to pay our deep gratitude and appreciation to the historical Buddha Shakyamuni for leaving us the wonderful teachings of Buddhism and also for his appearance in this world enabling us to encounter the teachings of Amitabha Buddha’s Primal Vow. 

We, the followers of the Amitabha Buddha’s Primal Vow, therefore, commemorate Shakyamuni Buddha’s Birthday once a year to pay our homage to him who is the manifestation of Amitabha Buddha, the Buddha of Infinite Light and Life.

Let us all gather on the Birthday of Shakyamuni Buddha and reflect upon ourselves and realize the truth and reality of our lives, who we are, where we are coming from, and where we are retur...

April 29, 2019

                                           His Holiness Dalai Lama 14th & Lama Dawa in India 2016

INVITATION to The Green Tara, Chenrezig, Amitaba, 35 buddhas & Ngondro prayers with Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  to prepare your path  after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) .

Date:             Saturday 29 and Sunday 30 June 2019

Time:             2 PM -  4 PM

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exempt under 501(c)(3) requirements

                                   Bo De Quang Thien Vien...

April 10, 2019

Do ác nghiệp đã tạo các đời trước, con sinh ra vào cuối thời mạt pháp này. Tất cả những gì tạo tác đều chỉ dẫn đến khổ đau. Tác động tiêu cực của người khác phủ chụp bóng tối lên con. Công phu thiện hạnh thường bị gián đoạn bởi chuyện thị phi vô bổ. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể kiên tâm thực hành giáo pháp. Khởi đầu con chẳng nghĩ đến gì khác ngoài chân pháp, Nhưng cuối cùng, nghiệp báo lại chỉ là luân hồi và sự đọa sinh vào cõi thấp. Mùa màng giải thoát bị tàn phá bởi băng giá ác hạnh, Như kẻ cuồng dại, con phá hỏng những gì đem đến lợi lạc miên viễn. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể viên thành diệu pháp tối thượng. Xin hãy gia hộ để tâm xả ly bén rễ sâu tận đáy lòng. Xin hãy gia hộ để con không phí phạm thời gian, dẹp bỏ được những lo toan thế tục. Xin hãy gia hộ để cái chết thấm nhập tâm can. Xin hãy gia hộ để con hoàn toàn tin sâu nhân quả. Xin hãy gia hộ để đườ...

April 10, 2019

Chẳng nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, Con ra vẻ người tu nhưng lại dễ dàng vướng nhiễm. Do bởi các cảm xúc tiêu cực và ác nghiệp, Thiện niệm bao lần khởi lên rồi bao lần biến mất. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể tự nhận ra lỗi lầm. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đến gần với cái chết, Nhưng sao mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thêm chai đá con tim. Con vẫn theo chân Thầy mà lòng quy ngưỡng dần dần phai nhạt, Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng biến tan theo. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể chế ngự được tâm phóng đãng. Khi con quy y, phát Bồ Đề tâm và khấn nguyện, Lòng sùng mộ và từ bi chẳng hiện hữu tận đáy lòng. Thực hành Pháp chỉ là chuyện đầu môi chót luỡi, Quay cuồng theo vòng xoay mà nào có động được con tim. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để bất kỳ việc gì con làm cũng sẽ đưa con về với Ph...

April 10, 2019

Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Phải chịu đựng thống khổ khôn nguôi, Nhưng chẳng phút giây nào mảy may hối hận. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm nhàm chán sinh tử phát sinh tận đáy lòng. Với tự do và tiền của, con phung phí đời mình. Chuyện thế tục vô nghĩa, sao con lại đeo đuổi ngày đêm. Khi dấn buớc trên đại đạo tìm cầu giải thoát, Con cứ để cho sự lười biếng lấn lướt, Từ hòn đảo ngập tràn châu báu, Con trở về với đôi bàn tay trắng. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để đời người này trở thành có ý nghĩa. Trên thế gian này, chẳng ai có thể thoát khỏi tử thần, Thậm chí ngay trong giây phút này đây, Chúng sinh lần lượt theo nhau lìa đời. Chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ ra đi theo họ. Thật rồ dại biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ muôn đời sống mãi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ...

Please reload

*** INVITATION to White Tara Prayers to overcome with the Natural Disasters of the World

September 21, 2017

1/9
Please reload

Archive