top of page

Sun, Aug 20

|

9452 Dewey Dr

Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda Triple-Deities Empowerment with Tibetan Lama Dawa

Kính Mời Quý Phật Tử đến tham dự Buổi Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng giúp Chúng Sinh Thanh Tịnh Tam Nghiệp, Chướng Ngại và Tật Bệnh Với Sự Gia Lực của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Uy Mãnh.

Registration is Closed
See other events
Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda Triple-Deities Empowerment with Tibetan Lama Dawa
Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda Triple-Deities Empowerment with Tibetan Lama Dawa

Time & Location

Aug 20, 2017, 1:00 PM – 3:00 PM

9452 Dewey Dr, 9452 Dewey Dr, Garden Grove, CA 92841, USA

Share this event

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page