top of page

Gọi Thầy Từ Chốn Xa, Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng. Trên đây tríc


His Holiness Karmapa 17th & Lama Dawa (Our Guru)

Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Phải chịu đựng thống khổ khôn nguôi, Nhưng chẳng phút giây nào mảy may hối hận. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm nhàm chán sinh tử phát sinh tận đáy lòng. Với tự do và tiền của, con phung phí đời mình. Chuyện thế tục vô nghĩa, sao con lại đeo đuổi ngày đêm. Khi dấn buớc trên đại đạo tìm cầu giải thoát, Con cứ để cho sự lười biếng lấn lướt, Từ hòn đảo ngập tràn châu báu, Con trở về với đôi bàn tay trắng. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để đời người này trở thành có ý nghĩa. Trên thế gian này, chẳng ai có thể thoát khỏi tử thần, Thậm chí ngay trong giây phút này đây, Chúng sinh lần lượt theo nhau lìa đời. Chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ ra đi theo họ. Thật rồ dại biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ muôn đời sống mãi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể dứt trừ mọi toan tính vì chẳng còn bao thời gian để phung phí. Con sẽ phải xa lìa những người thân yêu, Của cải dành dụm rồi sẽ do nguời dưng hưởng thụ. Ngay cả tấm thân mà con xem như báu vật rồi cũng phải bỏ lại, Trong thân trung ấm, thần thức sẽ lang thang vô định trong các nẻo tái sinh. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con thấy được tất cả mọi sự đều chỉ là phù phiếm. Truớc mặt con là nỗi sợ hãi tối đen mù mịt, Đuổi theo sau lưng con là cơn gió nghiệp lạnh lẽo vô cùng, Ðám bộ hạ hung tợn của tử thần đang lồng lộn hành hung, Và con sẽ phải chịu bao thống khổ đọa sinh vào cõi thấp. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể thoát khỏi vực sâu của ác đạo. Che giấu tội lỗi của mình, vốn to nặng như núi cả, Lại đi bới móc khuyết điểm của nguời khác, vốn bé xíu như hạt mè. Dù phẩm hạnh chẳng ra gì, con tạo cho mình dáng vẻ của người tốt. Tự cho mình là nguời tu, nhưng hành động thì trái ngược. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi Xin hãy gia hộ để con dẹp bỏ được tánh kiêu căng ích kỷ. Che giấu tập khí chấp ngã trong lòng, Mọi ý niệm chỉ làm cảm xúc tiêu cực phát sinh thêm. Con gieo toàn nghiệp bất thiện vì chưa mạnh bước trên đường tu giải thoát. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm chấp ngã có thể được bứng gốc. Chỉ có chút khen chê mà đã tràn ngập niềm vui, nỗi tủi. Chỉ đôi lời nghịch tai mà đã không còn an nhẫn nữa rồi. Nhìn nguời đau khổ, sao chẳng biết động tâm, Khi có cơ hội bố thí thì lại để lòng tham ngăn trở. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để cho đạo lý thấm nhuần trong tâm tưởng. Trần gian này nào có nghĩa gì, nhưng con xem nặng, coi như thật, chắc. Vì miếng cơm manh áo, con bỏ rơi các giá trị dài lâu. Có đầy đủ tất cả, nhưng lòng tham không đáy vẫn gia tăng, Con tự lừa gạt mình bằng những hiện tượng giả tạm hư huyễn. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con không còn thiết tha một cuộc đời như thế nữa. Tuy chẳng chịu được chút đau khổ nhỏ nhoi của thân hoặc tâm, Nhưng với tâm trí rã rời, con lại không ngần ngại lao vào cõi thấp. Tuy đã trực nhận nhân quả vốn không sai, Nhưng thay vì làm việc lành, con vẫn cứ gieo trồng nghiệp ác. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể tin sâu nhân quả. Oán ghét kẻ thù và luyến thương bằng hữu, Mò mẫm trong bóng tối mê lầm, con nào biết phải làm sao. Khi thực hành Pháp thì hôn trầm và buồn chán, Nhưng khi làm việc thế gian thì các giác quan lại nhạy bén, tỏ tường. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con phá tan được kẻ thù—tâm ô nhiễm. Bên ngoài, con tỏ ra là một hành giả chân chính, Nhưng bên trong, tâm con và giáo pháp lại chẳng quyện hòa. Như con rắn độc, con che giấu những tâm cảm xấu ác, Đến khi gặp khó khăn, các khiếm khuyết ấy lộ ra. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm con được tức thời điều phục


22 views0 comments
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page