top of page

Gọi Thầy Từ Chốn Xa, Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng. Trên đây tríc


Chẳng nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, Con ra vẻ người tu nhưng lại dễ dàng vướng nhiễm. Do bởi các cảm xúc tiêu cực và ác nghiệp, Thiện niệm bao lần khởi lên rồi bao lần biến mất. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể tự nhận ra lỗi lầm. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đến gần với cái chết, Nhưng sao mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thêm chai đá con tim. Con vẫn theo chân Thầy mà lòng quy ngưỡng dần dần phai nhạt, Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng biến tan theo. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể chế ngự được tâm phóng đãng. Khi con quy y, phát Bồ Đề tâm và khấn nguyện, Lòng sùng mộ và từ bi chẳng hiện hữu tận đáy lòng. Thực hành Pháp chỉ là chuyện đầu môi chót luỡi, Quay cuồng theo vòng xoay mà nào có động được con tim. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để bất kỳ việc gì con làm cũng sẽ đưa con về với Pháp. Phiền não đến từ việc mưu cầu tư lợi. Dù có thể viên tròn Phật đạo nhờ vào ý nguyện cứu giúp chúng sinh, Nhưng ngoài thì phát Bồ Đề tâm, mà bên trong lại ngập tràn vị kỷ, Ðã không giúp được người lại còn gây tổn hại nhiều thêm. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể hoán đổi giữa ta và người. Tuy bổn sư là hiện thân đích thực của Phật, Con lại nghĩ Thầy mình chỉ là người phàm thế. Con đã quên đi lòng từ của Thầy khi Thầy trao truyền giáo lý thâm sâu, Niềm tin của con giảm thiểu nếu Thầy không ban cho điều mong muốn. Có mắt lại như mù, con xét đoán Thầy với lòng nghi mạn. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để lòng sùng kính đạo sư luôn tăng không giảm. Mặc dù tâm là Phật nhưng con vẫn không hay ra. Mặc dù ý là Ph{p giới nhưng con vẫn không thấu biết. Mặc dù không tạo t{c vốn là điều sẵn có nhưng con vẫn không an trú. Mặc dù như như là trạng th{i bản thể uyên nguyên nhưng con vẫn cứ nghi ngờ. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để sự tỉnh giác như nhiên sẽ tự giải thoát chan hòa vào bể giác. Mặc dù cái chết chắc chắn sẽ đến, Nhưng điều ấy như chẳng hề thấm nhập tâm can. Mặc dù thực hành chân pháp chắn chắn sẽ mang lại lợi lạc, Nhưng con chẳng thể hành trì. Mặc dù sự vận hành của nhân quả chắc chắn không sai, Nhưng con chẳng phân biệt được đúng sai. Mặc dù chánh niệm chắc chắn là cần thiết, Nhưng con lại luôn để cho sự phóng tâm lôi kéo. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con luôn sống trong tỉnh thức.


16 views0 comments
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page