top of page

ThƯ MỜI Tham Dự Xuân Kỷ Hợi 2019 Cùng Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng với Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa


Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! Kính thưa toàn thể Quý Phật tử !

Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Bồ Đề Quang kính chúc Quý Đồng Hương Phật tử cùng với gia đình có một mùa xuân thật ấm cúng, một năm mới thật nhiều an lạc và hạnh phúc, Vạn Sự Cát Tường Như Ý.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN Kỷ Hợi 2019

Địa điểm: Bồ Đề Quang Thiền Viện : Nimbus Compassion Non-Profit Foundation

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708 , USA.

Thứ Hai (Giao Thừa) – (4 tháng 2 năm 2019):

10 AM to 12 PM: Khai Kinh Trì Tụng Thần Chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni &

Sám Hối Cuối Năm Hồng Danh 35 Vị Phật có rất nhiều lợi ích: tiêu trừ những tội chướng và giúp đường tu hành mau thành tựu.

Thứ Ba (Mùng Một Tết) – (5 tháng 2 năm 2019):

10 AM to 11 AM: Thuợng Sư Lama Dawa ban Lễ Quán Đảnh & Tụng Chú & Kinh Đức Bạch Quan Âm White Tara Cầu Trường Thọ & Cầu An cho chúng sinh

11 AM to 11:30 AM: Tụng Kinh Trì Chú Đức Phật Trường Thọ Amitayus là Báo thân của đức Phật A Di Đà. Ngài là vị Phật luôn mang lại cho chúng ta năng lượng về sức khỏe, về trường thọ;

11:30 AM to 12 PM: Tụng Kinh Trì Chú Đức Hoàng Thần Tài Yellow Zambala để mang lại sự phồn thịnh cho mọi người

Nhận Lộc Đầu Xuân & Tiểu Thực;

Thứ Tu ( Mùng 2 Tết) - (6 tháng 2 năm 2019):

10 AM to 11 AM: Tụng Kinh & Trì chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni;

11 PM to 11:30 AM: Sám Hối Cuối Năm Hồng Danh 35 Vị Phật ;

Nhận Lộc Đầu Xuân & Tiểu Thực;

Thứ Nam (Mùng 3 Tết) – (7 tháng 2 năm 2019):

10 AM to 12 PM: Kinh Đức Lục Độ Mẫu Green Tara là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn, giải phóng bạn khỏi cái chết không đúng lúc, giúp bạn tránh khỏi bệnh tật, mang lại cho bạn thành công trong kinh doanh, giúp bạn tìm được việc làm và mang lại cho bạn sự giàu có thịnh vượng.

Thứ Sau (Mùng 4 Tết) - (8 tháng 2 năm 2019):

10 AM to 12 PM: Tụng Kinh Phố Hiến : giúp bạn tích lũy vô biên công đức; việc trì tụng cộng với tâm Bồ đề và sự hồi hướng thanh tịnh sẽ giúp viên mãn mọi tâm nguyện Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa.

Thứ Bảy (Mùng 5 Tết) – (9 tháng 2 năm 2019):

1:30 PM to 2:30 PM: Tụng Kinh và Trì chú Đức Dược Sư Lưu Ly Phật / Medicine Buddha

Chú Nhật (Mùng 6 Tết) – (10 tháng 2 năm 2019):

1:30 PM to 2:30 PM: Tụng Kinh và Trì chú Đức Quan Thế Âm Bồ Tát OM MANI PADME HUM giúp hành giả không tái sinh trong 6 cõi luân hồi, nghĩa là thoát vòng sinh tử;

2:30 PM to 3:30 PM: Chương Trình Tết Kết Thúc với Tụng Kinh & Trì Chú Đức Phật A Di Đà thì khi người đó lâm chung Đức Phật A Di Đà sẽ thị hiện tiếp dẫn bạn về miền Tịnh độ của Ngài. Hoàn mãn.

Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Khai Kinh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giúp tịnh hóa tất cả ô uế, làm sạch tất cả các phiền não và nhận được tất cả những phẩm chất của Đức Phật. & Bạch Quan Âm White Tara để Cầu Trường Thọ & Cầu An nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Mời quý Phật tử đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng & Tích Luỹ Công Đức và Trí Tuệ .

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính mời quý vị Phật Tử đến tham dự buổi Đại lễ để Đón Xuân với tu tập Chánh Pháp!

Ban Tổ Chức - Tịnh Dung lamadawanimbus@gmail.com ; L/L: 714 369 0702.

Website: www.nimbuscompassion.com;

Lama Dawa nhận ban Lề cầu an, cầu siêu quán đỉnh & gia trì Kim Cương Thừa của Đức Quan Âm, Đức Phật A Dì Đà, Đức Dược Sư Lưu Ly Phật và Lục Độ Mẫu... để giúp Phật Tử tu tập và năng lực kết nối bạn với Đức Phật càng được tăng trưởng hơn.

Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa ban Buổi Lễ hàng cuối tuần Thứ Bảy & Chủ Nhật tu học Chánh Pháp & Thuyết Giảng Phật Pháp để giúp chúng sinh biết cách tụng kinh & thiền hàng ngày để gặp may mắn & dễ dàng tiến đến giác ngộ và vãng sanh nơi cỏi Tịnh Độ của Đức Phật A Dì Đà lúc lâm chung. Có Sách Kinh & Thông Dịch Viên tiếng Việt tại Trung Tâm.

L/L TInh Dung: 714 369 0702

Tiểu Sử Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa:

Lama Dawa được sinh ra ở TâyTạng. Đạo sư gốc của Lama DAWA là hóa thân của Phật Kim Cương Trì Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa KARMA KAGYU Đă tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương KARMAPA 17, Ogyen Trinley Dorje được công nhận bởi Đức Dalai Lama. Đầu tiên Lama DAWA trú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lama DAWA học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người TâyTạng gọi là Shedra trong 22 năm, đây cũng là nơi Lama DAWA hoàn tất 3 năm nhập thất. Lama DAWA có chức vị Tiến Sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Lama DAWA đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lama DAWA nói thong thạo tiếng Tây Tạng, Trung Hoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona, & Orange County.

His Holiness Dalai Lama and Lama Dawa in India 2016


26 views0 comments

Recent Posts

See All

July 2024 Dharma Practice

July 2024 Dharma Practice Program: Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays:         10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays:         10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page