top of page

THƯ MỜI Tham dự Lễ Ngondro Nghi Thức Thực Hành Căn Bán Hàng Ngày   Theo Phật Pháp Quý Báu của Đức Đạ


THƯ MỜI Tham dự Lễ Ngondro Nghi Thức Thực Hành Căn Bán Hàng Ngày Theo Phật Pháp Quý Báu của Đức Đại Bảo Pháp Vương Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje (Ngài là hiện thân tất thảy Phật hạnh) theo Truyền Thống Karma Kagyu October 21st and October 22nd, 2017

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa! Duyên lành rất hiếm quý đã đến Quận Cam Orange County. Đây là lần đầu tiên Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Quán Đảnh và Gia Trì quý báu Ngondro Nghi Thức Thực Hành Căn Bán Hàng Ngày Theo Phật Pháp của Đức Đại Bảo Pháp Vương Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje thuộc về dòng truyền thừa KARMA KAGYU. Karmapa có nghĩa là "bậc thực hành Phật hạnh” hay "hiện thân tất thảy Phật hạnh”. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã huyền ký về sự hóa thân của một số đạo sư vĩ đại, và Karmapa là một trong số đó.

Tại sao Phật Tư cần tu tập Ngondro?

Ngondro là Nghi Thức Thực Hành thiết yếu Căn Bản Hàng Ngày được dạy bởi Đức Phật cần được hoàn tất trước khi đạt đến giác ngộ. Nếu chúng ta muốn đạt đuoc giác ngộ, chúng ta nhất định phải thực hành giáo pháp Ngondro. Vì lợi ích của chúng sanh. Đức Đại Bảo Pháp Vương Karmapa thứ 17 đã viết ra thực hành tóm tắt Ngondro ngắn mới đặc biệt cho những học trò từ các nước phát triển dễ dàng cho mọi người sử dụng thích ứng cuộc sống bận rộn công việc.

Ngondro gồm có 4 nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản: Quy Y và Phát Tâm Bồ Đề, Thiền Định và đọc tụng Đức Kim Cang Tát Đoá để xám hối, Cúng dường Man Đà La, Dạo Sư Du Già. Sau khi quy y, những đệ tử dưới sự dẫn dắt của một vi Thuợng Sư Tây Tạng Lama thông thạo cần phát sanh tâm nhắm đến giác ngộ, tích tập hai kho (công đức và trí huệ) bằng cách thực hiện bảy hành vi tôn kính, guru yoga, cúng dường mạn đà la, cầu nguyện... và trừ sạch ngăn chướng (của những hành động xấu trước kia) bằng thiền định và trì tụng thần chú Vajrasattva một trăm âm để xám hối . Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

Thời gian: Thứ Bảy 21 tháng 10 năm 2017:

10AM to 12PM; BREAK; 2PM to 4 PM

Chủ Nhật 22 tháng 10 năm 2017: 2 PM to 4 PM

– Địa điểm: Chùa Phật Quang, 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA

Xin Park o Gilbert Ave.

*** Limited seats. Cho ngoi co gioi han.

Xin Liên Lạc Tinh Dung (714) 369 702 trước để ghi danh trước ngày 14 tháng 10, xin email/phone trước ngày tu học. email: lamadawanimbus@gmail.com

Nếu không có trợ giúp ban phước quán đành và khai thị của 1 vị thầy có phẩm chất, chúng ta không thể phát triển kinh nghiệm về thực tập Kìm Càng Thừa.

Phật Tử có thể mua Mandala Cúng Dường ở www.potalagate.com. Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa. Ban Tổ Chức - Tinh Dung lamadawanimbus@gmail.com L/L: 714 369 0702

Website: www.nimbuscompassion.com

Tiểu Sử của Thuợng Sư Loppon Lama Dawa

Lama Dawa được sinh ra ở TâyTạng. Dạo sư gốc của Lama DAWA là hóa than của Phật Kim CươngTrì Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa KARMA KAGYU Đã tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương KARMAPA 17, Ogyen Trinley Dorje được công nhận bởi Đức Dalai Lama. Đầu tiên Lama DAWA trú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lama DAWA học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người TâyTạng gọi là Shedra trong 8 năm, đây cũng là nơi Lama DAWA hoàn tất 3 năm nhập thất. Lama DAWA có chức vị Tiến Sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Lama DAWA đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lama DAWA nói thong thạo tiếng Tây Tạng, Trung Hoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona & Orange County. *** Lama Dawa la Một vị thầy có nhiều phẩm hạnh tốt. Vị thầy này phải có nhiều năm tu học, nghiên cứu kỹ lưỡng uyên thâm và đã nhập thất 3 năm 3 tháng để có thể ban Lễ Quán Đảnh, Gia Trì Phật Lực dìu dắt chỉ dẫn Phật tử trên con đường tu tập về tâm linh den con duong giac ngo: Dalai Lama, Pachen Lama, Lama Dawa…


60 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page