top of page

THƯ MỜI Tham dự Lễ Vu Lan – Báo Hiếu Thu Bay 16 Thang 9 năm 2017 1 Gio Chieu den 3 Gio Chieu,


White Tara Bach Do Mau by His Holiness KARMAPA 17

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Cứ mỗi độ Thu về, chúng ta lại có dịp cử hành Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người. Hằng năm, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa đều long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan để Quý Phật tử có đầy đủ duyên lành bày tỏ lòng tri ân và báo ân của mình đến Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền.

Năm nay, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa trân trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày Thu Bay 16 tháng 9 năm Đinh Dậu. Xin trân trọng kính mời Quý Bà con Phật tử và Đại chúng gần xa quang lâm tham dự chương trình Lễ Vu-lan Báo hiếu của Thượng Sư Tây Tạng Lama Dawa

– Trong Đại Lễ năm nay, Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Cầu Trường Thọ Bạch Quan Âm White Tara. Đây là cơ hội quý báu để Quý Phật tử gần xa có duyên lành cầu nguyện thể hiện thiết thực lòng tri ân và báo ân của mình đến Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền. Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức: 01 giờ chieu ngày Thu Bay 16 tháng 9 năm 2017

– Địa điểm: Chùa Phật Quang, 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA

Nhân dịp này, quý Phật tử gần xa gửi danh sách cầu an và trường thọ về Chùa để Thượng Sư Lama Dawa sắp xếp cầu an và trường thọ trong buổi trai đàn chẩn tế.

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung L/L: 714 369 0702

lamadawanimbus@gmail.com

Website: www.nimbuscompassion.com

Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ quán đảnh hoặc lễ gia lực để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, Hộ Phật và chư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana).

Khi đã thọ nhận quán đảnh rồi thì hành giả có thể trì chú và quán tưởng chính mình trong sắc tướng của vị Phật hay Hộ Phật mà mình đang hành trì, thân khẩu ý của hành giả chính là thân khẩu ý của các ngài.

Riêng đối với các vị Phật và Hộ Phật an bình (peaceful deities), nếu chưa được nhận lễ quán đảnh thì hành giả vẫn có thể trì chú và quán tưởng vị Phật hay Hộ Phật trong không gian trước mặt, phóng toả hào quang từ bi gia hộ cho hành giả và chúng sinh trong sáu cõi, chứ không được phép quán bản thân hành giả trong sắc tướng của vị ấy.

Chư Phật và Hộ Phật là các bậc đại giác nên tinh tuý của các ngài chính là trí tuệ và từ bi vô lượng, là tâm Bồ Đề tối thượng. Khi quán tưởng các ngài, hãy trụ vào tâm từ bi và tâm Bồ Đề của các ngài mà thiền định về tâm ấy. Trong một vị Phật là hằng sa chư Phật nên chỉ cần chứng đắc được một pháp là chứng đắc hết các pháp.

Muốn hành trì theo các pháp tu Kim Cang Thừa, điều cần yếu là có một vị chân sư hướng dẫn hành giả từng bước trên con đường tu tập.

Tiểu Sử của Thuợng Sư Loppon Lama Dawa

Lama Dawa được sinh ra ở TâyTạng. Dạo sư gốc của Lama DAWA là hóa than của Phật Kim CươngTrì Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa KARMA KAGYU Đã tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương KARMAPA 17, Ogyen Trinley Dorje được công nhận bởi Đức Dalai Lama. Đầu tiên Lama DAWA trú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lama DAWA học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người TâyTạng gọi là Shedra trong 8 năm, đây cũng là nơi Lama DAWA hoàn tất 3 năm nhập thất. Lama DAWA có chức vị Tiến Sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Lama DAWA đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lama DAWA nói thong thạo tiếng Tây Tạng, TrungHoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona & Orange County.

Thần chú Bạch Quan Âm: bằng tiếng Phạn:

​​

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mama Ayuḥ Punya Jñānā Puṣtiṃ Kuru Svāhā

Trì tụng Bổn Tôn Chú của Bạch Quan Âm: Quan Âm Tara Trắng này hay tăng trưởng thọ mạng, kéo dài tuổi thọ, trừ hết thảy chết yểu, mạng sống ngắn ngủi, cùng các hung tai, uổng tử cực ác, tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử . Chúng ta sống ngày nào, sống giờ nào đều có thể có những hoạt động đem lại lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh và cho thế giới, và để tu tập đến con đường giác ngộ để độ chúng sinh.

Bạch Quan Âm: Quan Âm Tara Trắng là hóa thân xuất hiện từ 2 giọt nước mắt từ bi của đức Quán Thế Âm. Bồ tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫn bao la, mặc dù không ngơi nghỉ để giúp đỡ chúng sinh nhưng ngài vẫn buồn rầu vô hạn khi thấy có nhiều chúng sinh tiếp tục rơi vào 3 cõi thấp như: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và có rất ít chúng sinh đạt được tiến bộ trên đường giác ngộ.

Lịch sử: Ngàn năm trước, trong rừng sâu ở Ấn Độ có những nữ tu, tu luyện theo phương pháp bí truyền. Họ được gọi là yogini.

Mạnh mẽ, độc lập và nghiêm khắc, những yogini đã đạt được trạng thái tâm không mong cầu.

Người Tây Tạng gọi họ là những nữ thần Tara. Tara còn có nghĩa là "ngôi sao", là ngôi Sao Bắc Đẩu, là ánh sáng soi đường cho những người bị lạc đường, là hiện thân của năng lượng ánh sáng. Thần Tara là người mẹ giàu lòng thương yêu và cũng là người bảo vệ mạnh mẽ, kiên cường, chinh phục những khó khăn.


40 views0 comments
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page