top of page

Giới Thiệu Tiến Sỹ Phật Học Lạt Ma Dawa với Thuyết Giảng và ban Lễ Quán Đảnh

Updated: Dec 2, 2019


Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1998, Tiến Sỹ Phật học Lạt Ma Dawa đến Little Saigon để ban pháp cho Phật tử người Việt dành cho cộng đồng. Đại Sư Lạt Ma Dawa thuộc về dòng Truyền thừa Karma Kagyü là một trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyü. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nầy là Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Karma Kagyü.

Đại Sư Lạt Ma Dawa được sinh ra ở Tây Tạng. đạo sư gốc của Lạt Ma Dawa là hóa thân của Phật Kim Cương Trì (Vajradhara) Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa Karma Kagyü Đã tìm thấy Ngài Đại Bảo Pháp Vương 17, Ogyen Trinley Dorje được công nhận bởi Đức Dalai Lạt Ma.

Đầu tiên Lạt Ma Dawatrú sứ tại tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lạt Ma Dawa học 22 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình người Tây Tạng gọi là Shedra trong 8 năm, đây cũng là nơi Lạt Ma Dawa hoàn tất 3 năm nhập thất.

Lạt Ma Dawa có chức vị Tiến sĩ về Phật Học. Năm 1998 Lama Dawa được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche.

Ngay sau đó, Lạt Ma Dawa đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson. Lạt Ma Dawa nói thông thạo tiếng Tây Tạng, Trung Hoa, và Mỹ. Đại sư thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, Arizona & Orange County.

Xin L/L Victoria Tịnh Dung (714 369 0702) để ghi danh thỉnh Lễ Quán Đảnh của Đại Sư Lạt Ma Dawa để nhận được Phép Lành giúp Phật Tử có năng lực & sự liên hệ mật thiết cùng Đức Phật, như thế Phật tử sẽ nhận được sự cảm ứng của Đức Phật khi tu tập và cầu nguyện để có hiệu quả một cách nhanh chóng.

Đại Sư Lạt Ma Dawa nhận ban lễ may mắn cho thương mại & tư gia.

Lạt Ma Dawa ban các lễ Quán đảnh và giảng dạy Pháp môn Phowa Pháp Chuyển Di Tâm Thức Vãng Sanh Tịnh Độ để có thể đạt được giác ngộ nhanh chóng trong đời này vao luc lam chung.

Thuyết Giảng và ban Lễ Quán Đảnh

Kính mời phật tử đến tham dự buổi giảng Phật pháp hàng tuần của Đại Sư Lạt Ma Dawa với phần thông dịch tiếng Việt ở chùa Phật Quang. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt. Thời gian: Mỗi Thứ 7 và chủ nhật: 1 PM - 3 PM Địa điểm: Chùa Phật Quang 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA Lama Dawa giảng dạy, tụng kinh, Thuyết giảng về:

• Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, • Đức Lục Độ Mẫu để tránh nạn và gặp may mắn · Đức Thần Tài Yellow Zambala • Đức Bạch Độ Mẫu Trường Thọ • Đức Quan Thế Âm Bồ Tát • Đức Kim Cang Tát Đóa, Sám Hối Kim Cang Tát Đỏa và Tứ Lực Tịnh Hóa Nghiệp • Hành trì quán tưởng Kim Cang Tát Đỏa • Đức Phổ Hiền Bồ Tát • Đức Thích Ca Mâu Ni Phật • Thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà • Thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà • Giới Thiệu về pháp tu siêu việt Phowa (Phowa giúp di chuyển thần thức được chuyển trực tiếp vào cõi Tây Phương Cực Lạc khi chết, chấm dứt sự Luân hồi trong 6 cõi vào lúc Lâm Chung) • Và ban Lễ Quán Đảnh theo sự thỉnh cầu của Phật Tử.

Ngoài ra còn có thuyet phap ve đại pháp Chuyển Di Tâm Thức về Tây Phương Cực Lạc (Phowa), pháp tu niệm Phật, và tìm hiểu về các trạng thái của Thân Trung Ấm.

Xin liên lạc Victoria Tịnh Dung (714-369-0702) để ghi danh thỉnh Lễ Quán Đảnh của Đại Sư Lạt Ma Dawa để nhận được Phép Lành giúp Phật Tử có năng lực và sự liên hệ mật thiết cùng Đức Phật, như thế Phật tử sẽ nhận được sự cảm ứng của Đức Phật khi tu tập và cầu nguyện để có hiệu quả một cách nhanh chóng.

Đại Sư Lạt Ma Dawa nhận ban lễ may mắn cho thương mại và tư gia.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

April 2024 Dharma Practice

April 2024 Dharma Practice Program Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays: 10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays: 10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page